Příměstský kemp Třanovice

„Fotbalový kemp je výborná příležitost jak smysluplně strávit prázdninový čas aktivním sportem, vytvářením přátelství, hrami, zábavou a příběhy z Bible. Všem vřele doporučuji!“ (Urszula, rodič)

 

 

 

 

 

FOTBALOVÝ TÁBOR S KŘESŤANSKÝM PROGRAMEM

Ve spolupráci se sborem Slezské církve evangelické augsburského vyznání pořádáme v Třanovicích příměstský fotbalový kemp pro děti ve věku 5 – 10 let. Kemp je denní a probíhá od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Malé fotbalisty rozdělíme do skupin podle věku, abychom tak dětem umožnili trénovat a soupeřit se svými vrstevníky. Maximální kapacita kempu je 20 dětí. Přednost mají děti z fotbalového kroužku Třanovice a jejich kamarádi.

Průběh dne

Den začíná registrací, dopoledne děti trénují ve skupinách, mají svačinu, hrají zábavné fotbalové hry a na oběd se všichni společně přesunou. Dbáme na dodržování hygieny, pitného režimu i odpočinku. Po obědě následuje společný program a diskuse v malých skupinkách. Bavíme se o příběhu či postavě z Bible, o životě a hodnotách. Nikomu není žádný názor vnucován ani upírán. Odpoledne děti hrají zápasy v rámci svých věkových skupin.Na závěr vyhlašujeme hráče dne, na které se rodiče také mohou přijít podívat.
Na kempu se dětem po celou dobu věnují věřící vedoucí, kteří se snaží být jim dobrým příkladem, jak na hřišti tak i mimo něj. Poslední táborový den je věnován individuálním soutěžím a turnaji o medaile a ceny. Všichni rodiče jsou srdečně zváni jak na soutěže, tak i slavnostní vyhlášení výsledků.

Cílem i tohoto kempu je naučit děti základním fotbalovým dovednostem jako je vedení míče, střelba, přihrávky apod. zábavnou formou prostřednictvím her.
Doprovodný křesťanský program má děti seznámit s křesťanskými hodnotami skrze Biblické příběhy.
Fotbalový i doprovodný program je vhodný jak pro začátečníky, nebo závodní fotbalisty, stejně tak pro děti z věřících i nevěřících rodin.
Tréninky povedou trenéři, kteří trénují děti celý rok na fotbalovém kroužku, případně nějaký zahraniční dobrovolník.

Cena

Cena kempu byla vloni 700,- Kč a bylo v ní zahrnuto využití hřiště, pitný režim, svačina, oběd a odměny pro děti.

Kontakt

Pokud chcete získat další informace o kempu, kontaktujte prosím Janu Wewiorkovou, která ráda zodpoví Vaše dotazy.
Kontaktní osoba – Jana Wewiorková
Email: fotbalovykrouzektranovice@seznam.cz
Tel.: +420 776 096 338

Fotogalerie