Platby

 platby (1)

 

 

 

 

 

Jak zaplatit hráčské příspěvky?

Příspěvky za účast na trénincích v našich týmech můžete zaplatit podle následujícího návodu.

Převodem na účet u Komerční banky číslo: 43-9851400257/0100. Musíte znát:

  • Variabilní symbol svého týmu
  • Svůj specifický symbol – který je datum narození hráče ve tvaru YYYYMMDD (př. datum 20.9.2006 je SS: 20060920)
  • Částku, kterou máte zaplatit
  • Do poznámky uvedete jméno hráče a měsíc, za který platíte

POZOR!
Tým Ambassadors FC Praha (velký fotbal) má svůj vlastní účet pro platbu příspěvků za účast na trénincích. Informace jsou přímo na stránkách týmu.

 Tabulka variabilních symbolů a výše hráčských příspěvků

Tým Částka Frekvence plateb Variabilní symbol
AFC Praha – Muži 15+ (malý fotbal)  550,-  září – listopad 200806
AFC Praha 2 – Žáci 11-13 let 1400,-* pololetně 201210
AFC Praha 2 – Děti 6-8 let 1200,- pololetně 20080801
AFC Praha 2 – Děti 9-10 let 1200,- pololetně 20080802
AFC Praha Braník – Děti 9-12 let 1200,- pololetně 201211

*  Částka platí při platbě za pololetí. Při platbě za celý školní rok platí snížená cena 2400,- Kč.

Příklad:

Hráč Jirka Novák, narozen 20.9.2006, se hlásí na podzimní sezónu 2017 do týmu AFC Praha – Braník Děti 9-12let. Jeho údaje pro platbu budou tyto:

Číslo bankovního účtu: 43-9851400257/0100
Částka: 1.200,- Kč
Variabilní symbol: 201211
Specifický symbol: 20060920
Poznámka: Jiří Novák, podzim 2017